Samhandelsbetingelser


Generelle betingelser

Ekspeditionsgebyr

Der pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 95,- pr. faktura. I partssalg dog ikke på køb over kr. 500,.

Fejlsøgning/tilbudsgivning

Når vi modtager IT-udstyr til reparation søger vi at genskabe din fejlbeskrivelse på vores værksted. Hvis dette ikke lykkes, vil du blive kontaktet med følgende muligheder.

  1. Udstyret returneres uden yderligere arbejde som “Ingen Fejl Konstateret” (IFK). Du vil blive faktureret et IFK-gebyr på kr. 395,- + moms samt evt. fragt.
  2. Såfremt du ønsker ikke at få udbedret fejlen på indleveret udstyr, men sendt retur, faktureres fejlfinding med kr. 395,- + moms samt evt. fragt.
  3. Hvis du ikke ønsker udstyret repareret, men miljøvenligt bortskaffet, faktureres et bortskaffelsesgebyr på kr. 395,- + moms.

Dette gælder også ved udstyr, der efter indlevering viser sig ikke at være omfattet af garanti.

Garanti

Hvis garantien på udstyret er udløbet, og der konstateres fejl, kontakter vi dig med information herom, samt tilbud på udbedring af fejlen(e).

Neisa yder under normale omstændigheder 3 måneders reklamationsret på udført arbejde.

Hastereparationer

Hvis du ønsker dit udstyr behandlet som en hastereparation, bliver du faktureret et hastegebyr på kr. 500,-.

Fragt

Returfragt af indleveret udstyr dækkes ikke af producenten, og er således ikke en del af garantien. Toshiba er undtaget.

Forsendelse af parts og reservedele beløber sig til kr. 85,- + moms.

 

Neisa påtager sig intet ansvar for tab af software inklusive programmer, der er installeret på produktet ved indleveringe til service – så husk backup! 

_Q2A8463