Ewaste

Udstyr der ikke kan gensælges gennemgår en fragmenteringsproces. Det vil sige, at udstyret opdeles i forskellige dele afhængig af materialets karakter og egnethed for genanvendelse.

Det første opdeling sker på vores Recycling center i Albertslund.

Herefter sendes de enkelte containere til yderligere fragmentering hos vores recycling samarbejdspartner

Hele processen sker både sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt på en måde der er compliant med ISO 9001, 1402 og 27001certificeringer.   

%

Så meget kan genanvendes

Kontakt os:

Kontor

NEISA Denmark A/S

Roholmsvej 10R 2620 Albertslund

Teglbækvej 8, 8361 Hasselager

CVR 78731311

Åbningstider

Mandag-Fredag: 8.00 - 16.00
Lørdag-Søndag: Lukket

Telefon