Neisa udviser samfundsansvar (ESG) indenfor mange områder

Social

Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er Neisa’s vigtigste middel til at sikre sunde og tilfredse medarbejdere. Derfor gør vi os umage for at skabe et sundt arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere kan trives og udvikles, i respekt for hinanden. Alle medarbejdere har adgang til veldefineret information og politikker vedr. arbejdsmiljø, lovpligtig arbejdspladsvurdering, sundhedsforsikring, stresshåndtering, flex/skånejob, seniorpolitik, alkohol- og rusmidler, førstehjælpskurser m.v.

Governance

Neisa leverer serviceydelser i henhold til en forretningsetisk politik om God IT-skik. Vi stiller endvidere krav til leverandører og samarbejdspartnere om, at disse efterlever holdningen om God IT-skik og at de efterlever høje governance krav.

Environment

Neisa afskaffer hvert år store mængder elektronikaffald. Vi lever op til gældende regler for håndtering af farligt affald, bortskaffelse af brugt IT-udstyr m.v., og overholder gældende love, myndighedskrav og bestemmelser på miljø- og arbejdsmiljøområdet. Neisa arbejder sammen med anerkendte firmaer som bortskaffer vores elektronikaffald til genbrug.

 

Kontakt os:

Kontor

NEISA Denmark A/S

Roholmsvej 10R 2620 Albertslund Teglbækvej 8, 8361 Hasselager

CVR 78731311

Åbningstider

Mandag-Fredag: 8.00 – 16.00
Lørdag-Søndag: Lukket

Telefon