Vi håndterer over 500 opgaver om dagen

Med udgangspunkt i vores HelpDesk og FrontDesk tilbyder Neisa et koncept vi kalder SPOC, der står for “Single Point Of Contact”.

Ofte har en virksomhed hardware fra flere producenter og dermed flere forskellige garanti- og serviceaftaler.

Under SPOC tilbyder Neisa at håndtere alle garanti- og serviceaftaler for din virksomhed.

Du fejlmelder produktet hos Neisa – uanset hvilken producent det drejer sig om – og vi tager sagen videre til den relevante producent.

Du skal kun tale med een partner – og det er Neisa.

 

HelpDesk & FrontDesk

Neisa HelpDesk

HelpDesk er bemandet med kompetente medarbejde, der er uddannet til at hjælpe med tekniske problemer over telefonen eller via fjerntilgang til PC’en.

Kunder med en serviceaftale tilgår HelpDesk direkte, og bliver meget hurtigt et “kendt ansigt” i vores HelpDesk, hvilket er med til at opbygge stor viden omkring kundens IT-infrastruktur og de problemer der oftest opstår.

Neisa FrontDesk

FrontDesk tager imod alle andre opkald. Det kan være alt fra bestilling af reservedele til en værkstedsreparation.

Vores FrontDesk medarbejdere er meget dygtige til at screene opkaldene og enten klare dem selv eller sende opkaldet videre til en kollega i HelpDesk, der sidder med den fornødne tekniske kompetence til at klare opgaven.

Neisa er autoriseret på følgende producenter. Derfor er det ikke nødvendigt at tilkøbe SPOC.

  • Lenovo Think PC & Laptop
  • HP PC, Laptop & Print
  • Lexmark Print
  • TV (Sharp, Prosonic, Blaupunkt)

Vederlaget for servicen dækker alene det administrative i reparationsforløbet.
Enheder under garanti vil blive̊ håndteret af Neisa eller en certificeret underleverandør.

Ved enheder uden for garanti vil Neisa fremsende tilbud til godkendelse.

Neisa forbeholder sig retten til at benytte underleverandør i forbindelse med reparation. Alle reparationer sker i overensstemmelse med den SLA som er bestemt af producent. Neisa påtager sig intet ansvar for backup, reetablering eller overførsel af data.

SPOC faktureres som en månedlig ydelser per enhed.