Neisa udviser samfundsansvar (CSR) indenfor følgende områder

Medarbejdere

Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er Neisa's vigtigste middel til at sikre sunde og tilfredse medarbejdere. Derfor gør vi os umage for at skabe et sundt arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere kan trives og udvikles, i respekt for hinanden. Alle medarbejdere har adgang til veldefineret information og politikker vedr. arbejdsmiljø, lovpligtig arbejdspladsvurdering, sundhedsforsikring, stresshåndtering, flex/skånejob, seniorpolitik, alkohol- og rusmidler, førstehjælpskurser m.v. Dette følges løbende op af interne medarbejdertilfredshedsundersøgelser.

Markedet

Neisa leverer serviceydelser i henhold til en forretningsetisk politik om God IT-skik. Vi stiller endvidere krav til leverandører og samarbejdspartnere om, at disse efterlever holdningen om God IT-skik og at de efterlever høje sociale standarder.

Miljø

Neisa har defineret en miljøpolitik, der skal sikre, at vi bidrager til at øge forbruget af vedvarende energi.

Vi har i samarbejde med DONG iværksat en række energibesparende tiltag med fokus på vand- og elforbrug, og har foreløbig realiseret en besparelse på 14 %. Vi arbejder løbende på at forbedre dette resultat.

Neisa afskaffer hvert år store mængder elektronikaffald. Vi lever op til gældende regler for håndtering af farligt affald, bortskaffelse af brugt IT-udstyr m.v., og overholder gældende love, myndighedskrav og bestemmelser på miljø- og arbejdsmiljøområdet. Neisa arbejder sammen med anerkendte firmaer som bortskaffer vores elektronikaffald til genbrug.

I Neisa's valg af firmabiler er niveauet for CO2-udledningen afgørende for, at modellerne ligger i miljøklasse A, B eller C.

_Q2A8541

Preben Duus Jørgensen

Adm. direktør