Neisa Client Management - effektiv IT-arbejdsplads

Med Neisa Client Management - et IT-outcourcing koncept - betragtes den digitale IT-arbejdsplads - i hele dets livscyklus - som en komplet end-to-end-løsning, med det formål, at øge arbejdsglæden og produktiviteten parallelt med at virksomhedens IT-sikkerhed, agilitet og tilpasningsevne øges. Og ja - så kan der også spares en del på IT-vedligehold - penge, der så kan anvendes med et mere strategisk sigte. 

I samarbejde med professionelle IT-forhandlere leveres Neisa Client Management til virksomheder, der ønsker at leje IT-arbejdspladsen til en fast månedlig pris, med fuld fleksibilitet og fuld service - også kendt som Operationel Leasing.

lenovo-desktop-v520s-graa

En medarbejder, der koster 35.000 kr. i månedsløn, har en timeomkostning på 235 kr. Hvis Neisa Client Management kan levere blot 1 time mere effektiv arbejdstid eller reducere IT-arbejdsplads nedetiden med 1 time per måned per medarbejder, så er omkostningen tjent hjem. 

Client Management Basic

Client Management Extended

Client Management Basic dækker over en samlet ydelse, der inkluderer en stationær eller bærbar PC med ekstern monitor, tastatur og mus samt administration af et standard desktop image under et Workspace-as-a-Service (WaaS) koncept. Alt dette til en fast månedlig leje på 235 kr. + 150-250 kr. alt afhængig af valg af hardware.

Følgende service ydelser er inkluderet: 

 • Bruger Hotline - Hverdage 8-20. Weekend 8-16
 • IT Teknisk Hotline - Hverdage 8-16.
 • On-Site Fix - Next Business Day
 • On-Screen Fix - Via fjernadgang til PC
 • PC Protect - Patch Management og virusbeskyttelse
 • Virus Fix - Genoprettelse efter virus angreb
 • All Risk - Udvidelse af std. garanti- ej totalskade og tyveri
 • Service Delivery Manager (SDM) - Fast kontakt hos Neisa
 • Fast IT-Tekniker - Vi kender din IT-installation
 • Leje Flex - Juster antallet af enheder (max 10% reduktion)

Hvis en PC efter levering udbygges med f.eks. mere RAM eller større harddisk, vil vi holde styr på dette i vores asset management system.

Neisa vil løbende holde PC'en opdateret med sikkerheds patches, driver-opdateringer osv. Opgraderinger vil blive registreret, og det vil derfor til enhver tid kunne dokumenteres hvilke opgraderinger, der er installeret på en given PC.

Neisa kan også tilbyde at udvide ovenstående til et "Fast beredskab", hvor vi inkluderer overvågning af netværk og servere. Desuden kan der tilknyttes "Backup" løsninger med løbende overvågning samt "Licensstyring".

CM_stak

Her bygges der videre på Client Management Basic implementeringen i form af special moduler, der tilkøbes. 

Med Client Management Extended tilpasses den digitale arbejdsplads og administrationen af denne med følgende moduler fra RES Suiten -  "Workspace" & "Identity Director".

 

RES ONE Workspace Composition Module - 10 kr. per måned

Her besluttes det hvordan brugerens digitale arbejdsplads skal se ud, så brugeren kan påbegynde arbejdet fra første dag i det nye job. Herefter kan brugeren flytte uafhængig af platform (bærbar, stationær, mobil, tablet) og fysisk placering, og indstillinger følger brugeren og ikke maskinen.

 

RES ONE Workspace Security Module - 10 kr. per måned

Brugere flytter i dag rundt og arbejder når som helst og hvor som helst. Få sikkerheden med og giv brugere rette adgang på rette tid til både applikationer og data.

Selv om brugeren er den samme, så kan behovet for tilpasning også afhænge af hvor brugeren befinder sig. Det kan være forskelle på adgang til data og applikationer, når brugeren er "on-site", og når brugeren er "off-site". Meget ofte skal printerindstillinger også tilpasses, når brugeren flytter sig rundt.

Ud fra en viden om hvor brugeren er, kan der tilføjes en "Kontekst" baseret tilpasning af applikationsudbud, adgang til drev og mapper samt printerindstillinger.

Disse applikationer og adgange tilføjes - og fjernes igen - ud fra en kombination af rolle og hvor brugeren befinder sig.

Disse ændringer tilpasses dynamisk, når en mobil bruger bevæger sig fra sted til sted.

Ændringer i applikationer og dataadgange vil blive dokumenteret, og på den måde understøttes såvel mobilitet som "Compliance". 

Disse to moduler udgør et effektivt og avanceret sikkerhedslag, der sikrer, at ransomware, phishing eller hacking ikke rammer virksomheden.

 

RES ONE Workspace Governance Module - 10 kr. per måned

Brug rette licens til rette bruger eller maskine og sikre, at reglerne bliver overholdt. Sammenholdt med overblik på applikationsanvendelse, giver dette mulighed for optimering af licensforbrug for hele virksomheden.

Ændringer i applikationer og data-adgange som følge af rolleændringer, vil blive dokumenteret og licensforbruget vil blive overvåget med henblik på "compliance" rapportering. Der er penge at spare!

 

RES ONE Identity Director Module - 15 kr. per måned

Giv brugeren mulighed for mere selvbetjening

Ved brug af en selvbetjeningsportal kan brugeren selv hente applikationer, opdateringer og få vejledning ifm. genkendte problemstillinger. Brugere kan også anmode om nye applikationer, der ikke allerede er godkendt. Helpdesk kan agere proaktiv ved at stille applikationer og services til rådighed til den enkelte bruger, gruppe af brugeren eller hele organisationen.

Med en selvbetjeningsportal kan en bruger anmode om at få tildelt yderligere applikationer og data-adgange. Denne proces opbygges i samarbejde med virksomheden og omfatter:

 • Automatisk test af nye/ukendte applikationer
 • "Whitelisting" af godkendte applikationer / Blacklisting af ikke godkendte applikationer
 • Godkendelsesprocedurer
 • Automatisk opgradering af administrative rettigheder under installation og automatisk nedgradering efter installation
 • Automatisk opgradering af administrative rettigheder under applikationsafvikling og automatisk nedgradering efter afsluttet applikationsafvikling

Ændringer i applikationer og data-adgange, som følge af fjernbetjening, vil blive dokumenteret og licensforbruget vil blive overvåget med henblik på "Compliance" rapportering.

 

RES ONE Identity Director Access Module - 15 kr. per måned

Der bruges mange ressourcer på oprettelse af medarbejdere i diverse firmasystemer, og ofte efterlades disse persondata helt eller delvis intakte, når brugeren ikke længere er ansat. Dette udgør en reel trussel for sikkerheden samt et brud på GDPR. Med dette model bliver oprettelse og nedlæggelse af brugere nu en simpel men grundig rutine.

Der er tale om en rollebaseret tilpasning, der ud fra en viden om brugerens rolle/stilling tilpasser udbuddet af applikationer og adgange til drev samt mapper. Disse applikationer og adgange tilføjes og fjernes igen ud fra hvilke roller som den enkelte bruger skal udfylde.

Disse ændringer aktiveres hver gang brugeren logger sig på en vilkårlig firma PC. På den måde fjernes behovet for "hver mand sin PC".

Når en medarbejder forlader virksomheden (Off Boarding), så er det normalt ikke noget problem at få tilbageleveret PC, telefon, adgangskort og andre fysiske genstande. Udfordringen er de ikke-fysiske men digitale forhold såsom adgangskoder og system rettigheder.

Da det er systemerne, som tildeler og holder rede på de rettigheder den enkelte bruger har, så er det også systemerne, som bedst kan holde styr på, at disse rettigheder fjernes.

Ændringer i tildeling af applikationer og data-adgange, som følge af "Off Boarding" vil blive dokumenteret, og licensforbruget vil blive overvåget med henblik på "Compliance" rapportering - samt mulighed for at anvende frie licenser til andre brugere.

logo_banner