Neisa IT Deployment Service

Når en virksomhed står overfor en større udskiftning af ældre IT-produkter, så er det en stor opgave at klargøre alle produkter til brug hos modtageren. Her er IT Deployment Service fra Neisa den rette løsning.

Neisa har udviklet et effektivt set-up, hvor vi hurtigt og professionelt kan klargøre f.eks. bærbare PC'er, mobiltelefoner og tablets til brug, så de blot skal udleveres til brugeren. Neisa kan også stå for installation inkl opkobling til netværk, printere og wifi.

I tillæg tilbyder vi en komplet lager- og logistik løsning med tilhørende Asset Management, hvor det er muligt at placere et fremskudt lager af egne produkter. Dette er med til at sikre en hurtig og smidig gennemførelse af de planlagte IT Deployment.

_Q2A8492

Neisa IT Deployment Service omfatter følgende indsatser

Bærbar PC

 • Bestilling modtages via kunde tilpasset e-formular
 • Varer plukkes og afstemmes til lokalt lager
 • Planlægning & bookning af produktionskapacitet
 • Udpakning
 • Desktop Image pålægning
 • Påsætning af Privacy filter på skærmen
 • Tyveri mærkning
 • Montering af mere RAM
 • Start af PC (test)
 • Placering i PC-taske (e
 • Ilægning af Slutbruger instruks
 • Bortskaffelse / opbevaring af original emballage
 • Levering

Mobiltelefon

 • Montering af Panzer glas
 • Montering af Cover
 • Bortskaffelse / opbevaring af original emballage
 • Ilægning af SIM-kort luge pin (iPhone)
 • Levering

Lager

Det er muligt at anvende et fremskudt lager hos Neisa, således at enkeltstående PC/mobiltelefon bestillinger kan ekspederes samme dag denne modtages. I samarbejde med slutkundens IT-forhandler aftales hvorledes dette lager skal suppleres.

Både slutkunde, IT-forhandler og Neisa er indstillet på at anvende den nødvendige tid til at specificere alle processer, relationer mv. med det formål at sikre optimale betingelser for efterfølgende leverancer. Hver part afholder egen omkostninger hertil.

Supply Change Management

 • Modtagelse (kvalitetscheck), optælling og registrering
 • Placering på fysisk lager lokation
 • Registrering i kundespecifik Asset Management database
 • Plug & Pak samt registrering heraf (lager træk)
 • Leje af EU-palle plads på sikret lager
 • Forsendelse til adresse i Danmark

Service Delivery Manager (SDM)

Neisa dedikerer en SDM med det overordnede ansvar for at levere det aftalte til slutkunden. SDM varetager følgende overordnede opgaver:

 • Koordinere løbende tilpasning af image sammen med slutkunden samt opdatering af deployment server
 • Koordinerede med kontaktperson fra slutkunde og IT-forhandler, herunder prioritering af opgaver
 • Løbende rapportering af gennemførte leverancer, samt deltagelse på statusmøder
 • Udarbejde anbefalinger for optimeringer og effektiviseringer
  Sikrer at interne & eksterne processer fungerer optimalt

SLA

Fra modtagelsen af fyldestgørende bestilling af IT Deployment af PC/mobiltelefon til disse er klargjort og overgivet til transportør vil servicemålet være 2 arbejdsdage. Det betyder, at slutbrugeren normalt vil modtage enhederne 3 arbejdsdage efter bestilling.

For at slutbrugeren reelt oplever indfrielse af servicemålet på 3 arbejdsdage, kræver det dog at Neisa på bestillingstidspunktet allerede har de relevante enhed med eventuelt tilbehør på lager. Og at der ikke ske unødig forsinkelse fra ordreafgivelse fra slutbruger til modtagelse hos Neisa.

For batch ordre > 25 PC’er / mobiltelefoner aftales et servicemål.

Anvende kontakt formularen inkl. en kort beskrivelse af opgave. Herefter ringer vi tilbage for en uforpligtende dialog om jeres behov.

services-2
full-logos

NEISA Nordic AB

NEISA Sweden AB

NEISA Norway AS

NEISA Finland OY

NEISA Denmark AS

Neisa offers nationwide IT services on products from leading manufacturers. We are supplier-independent
and work closely with leading suppliers, for whom we service all major IT products.